Photo:  Thilo Beu
Photo:  Thilo Beu

Beschreibung

Generalintendant: Dr. Bernhard Helmich
Kaufmännischer Direktor: Rüdiger Frings
Musikalische Oberleitung: GMD Dirk Kaftan
Operndirektor: N. N.
Dramaturgie Musiktheater: Dr. Bernhard Helmich, Polina Sandler, Rose Bartmer
Chordirektor: N. N.

Träger:
Bundesstadt Bonn.

Orchester:
Beethoven Orchester Bonn.

Last Changed: